BÁCÚS BHRÉANAINN TEORANTA


Our Bakery

Bácús Bhréanainn is an independent craft bakery in Dingle in county Kerry. We make a tasty range of bread and confectionary which we deliver to shops, restaurants and cafés in Dingle, Tralee and Killarney Our team bakes through the night to have fresh bread ready for delivery before breakfast time Monday to Saturday. The work requires precision and accuracy, but we always take the time to ensure quality standards are met and we work to constantly improve our produce Our head baker and owner, Orla Gowen, believes that simple fine ingredients and time are the only essential components of excellent baking. She is a strong supporter and promoter of local production, small traders and traditional baking methods

Bácús ceirde neamhspleách is ea Bácús Bhréanainn. Cuirimid arán agus cístí de gach saghas ar fáil Bíonn Orla agus a foireann Ryszard, Anna agus Sophia, ag bacáil tríd an oíche chun soláthar in am d’éileamh na maidine. Obair chrua chruinn thomhaiste ach caitheann an fhoireann mórán ama chun ardchaighdeán a chinntiú agus bítear ar thóir barr feabhais de shíor Creideann Orla gur am agus sár-chomhábhair shimplí a chruthaíonn bácáil den scoth. Tacaíonn sí le táirgiú áitiúil, leis an trádálaí beag agus le modhanna traidisiúnta. Mar sin, i mí Iúil 2018, d’oscail sí Bácús Bhréanainn Bakery Shop ar Shráid an Doirín, Daingean Uí Chúis